Các bước tham gia

Lôi Đài - Quần Anh Hội

Quay lại

Chức năng Lôi Đài - Quần Anh Hội

Đây là một trong những tính năng pvp chính của Vua Tam Quốc, hàng ngày, người chơi sẽ có 15 lượt miễn phí khiêu chiến bất kỳ người chơi nào xuất hiện trong bảng Quần Anh Hội. Khiêu chiến thành công sẽ giành được thứ hạng của chính người vừa bị đánh bại

Đầu tiên chọn chức năng Lôi Đài, và lựa chọn đối thủ phù hợp và tiến hành Khiêu chiến

image

Cứ 0h mùa Đông hàng năm, sẽ tổng kết thứ hạng của người chơi trong Quần Anh Hội và trao thưởng tương ứng với thứ hạng.

image

Tags: