Các bước tham gia

Rèn - Cường hóa trang bị

Quay lại

Chức năng Rèn trang bị

Giống như các tựa game khác, việc Rèn, cường hóa trang bị ở Vua Tam Quốc là việc rất quan trọng, tác động lớn đến sức mạnh của toàn đội hình. Có 3 tính năng trong giao diện Rèn của Vua Tam Quốc là: Cường hóa, Tẩy, Chiến hồn.

A. Cường hóa

Ở giao diện Cường hóa, người chơi lựa chọn Trang bị muốn cường hóa và bắt đầu Cường hóa bằng bạc.

Chú ý: chỉ có thể cường hóa bằng bạc những trang bị sau: Vũ khí, Áo giáp, Chiến mã, Áo choàng, Binh thư. (Bảo vật và Binh phù cường hóa bằng chính bảo vật và binh phù khác)

image

B. Tẩy

Ở giao diện Tẩy, người chơi lựa chọn Trang bị muốn tẩy luyện thuộc tính. Có thể Khai quang Trang bị để tăng thêm dòng thuộc tính, tối đa 3 dòng. Khai quang cần vàng, số lượng vàng phụ thuộc vào phẩm chất (số sao) Trang bị.

Có thể lựa chọn hình thức Tẩy là tẩy thường (yêu cầu bạc) và Tẩy định hướng (yêu cầu Vàng)

Chú ý: 1 Trang bị có thể lưu Tẩy luyện 2 lần để làm Thuộc tính chính và Thuộc tính phụ, nghĩa là: Bạn có thể lưu thuộc tính chính gồm các thuộc tính tăng công, và thuộc tính phụ là những thuộc tính tăng Thủ, sau đó khi gặp những đối thủ khác nhau bạn có thể lựa chọn thuộc tính mình cần sử dụng bằng cách đưa thuộc tính dự bị lên làm chính. Mỗi lần thay đổi cần 1 vàng. Kích hoạt thuộc tính Phụ cần 200 vàng.

image

image

C. Chiến hồn

- Khảm: Ở giao diện Khảm chiến hồn, người chơi lựa chọn Trang bị cần khảm Hồn thạch. Tùy theo cấp độ của Hồn thạch mà chỉ số tăng thêm của Trang bị sẽ khác nhau.

vd: Hồn thạch cấp độ 11 tăng thuộc tính phụ + thêm 110%

image

- Ghép: Ở giao diện Ghép chiến hồn, người chơi lựa chọn các Hồn thạch cần ghép và tiến hành ghép để tăng level cho Hồn thạch. Hồn thạch cấp độ càng cao, khi khảm vào thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

image

- Nung: Ở giao diện Nung, người chơi lựa chọn các Trang bị để nung. Nung trang bị thành công sẽ nhận Quặng vật tinh hoa. Có thể tiêu 200 vàng để nhận x5 bạo kích khi Nung. Các quặng vật tinh hoa khi ghép lại sẽ nhận được Hồn thạch

image

Tags: