Các bước tham gia

Võ tướng

Quay lại

Hệ thống Võ tướng và các tính năng

A. Thăng cấp võ tướng

Thăng cấp võ tướng cần sử dụng Thăng cấp đan. Võ tướng được Thăng cấp càng nhiều chỉ số sẽ càng cao. Từ +4 trở đi yêu cầu có thẻ tướng để thăng cấp. Thăng cấp càng cao, yêu cầu số lượng Thẻ tướng làm nguyên liệu càng nhiều.

Mỗi lần Thăng cấp, võ tướng sẽ kích hoạt Thiên phú + thêm rất nhiều chỉ số.

image

B. Nâng cấp võ tướng

Nâng cấp võ tướng lên cấp độ càng cao. võ tướng càng mạnh. Đến cấp độ nhất định, tùy theo từng võ tướng sẽ được chuyển sinh. Tướng chuyển sinh càng nhiều chỉ số cộng thêm càng tăng.

Có thể sử dụng Quân công hoặc vàng để Nâng cấp võ tướng.

image

C. Tính năng Tẩy luyện võ tướng

TÍnh năng Tẩy luyện giúp võ tướng gia tăng thêm các chỉ số gốc ban đầu. Có 4 loại tẩy luyện là: Tẩy thường cần 400 quân công; Tẩy cao 2 vàng; Tẩy bạch kim 20 vàng; và Tẩy chí tôn 50 vàng. Võ tướng có cấp độ càng cao, càng được tẩy nhiều lần.

image

D. Huấn luyện võ tướng

Huấn luyện võ tướng giúp võ tướng tăng cấp khi người chơi offline. Có nhiều kiểu huấn luyện và tùy từng kiểu sẽ tiêu tốn vàng hoặc bạc.

image

image

E. Truyền thụ võ tướng

Khi muốn thay thế võ tướng mới vào đội hình, người chơi nên sử dụng tính năng Truyền thụ võ tướng, để tiến hành truyền các chỉ số, và cấp độ của võ tướng cũ sang cho võ tướng mới muốn sử dụng.

Có thể sử dụng tính năng Truyền thường cần Bạc, hoặc tính năng Truyền chí tôn (500 vàng), và truyền cả thuộc tính Tẩy luyện (500 vàng).

image

F. Chuyển sinh võ tướng

Võ tướng nâng cấp đến cấp độ nhất định sẽ được phép chuyển sinh. Mỗi võ tướng yêu cầu cấp độ chuyển sinh khác nhau. Có thể chuyển sinh nhiều lần, mỗi lần chuyển sinh, cấp độ võ tướng về 1, thăng cấp võ tướng giữ nguyên, tư chất võ tướng tăng ngẫu nhiên từ 5 đến 9 điểm, do đó võ tướng sau khi chuyển sinh gia tăng rất nhiều chỉ số.

image

Sau khi lựa chọn võ tướng muốn Chuyển sinh, ấn xác nhận để bắt đầu Chuyển sinh võ tướng.

image

G. Hồn tướng

Ở giao diện Tướng, người chơi có thể lựa chọn tính năng Hồn để kiểm tra các mảnh hồn tướng và Ghép tướng nếu có đủ số lượng hồn tướng quy định. (Ghép võ tướng 6 sao yêu cầu 20 mảnh hồn; Ghép võ tướng 5 sao yêu cầu 10 mảnh hồn...)

image

Tags: