Các bước tham gia

Vượt phụ bản

Quay lại

Hướng dẫn tính tăng Phụ bản trong Vua Tam Quốc.

A. Phụ bản thường

Đầu tiên người chơi sẽ vào phụ bản:

Sau đó đi đến phụ bản muốn đánh. Có thể tìm những phụ bản mình đã vượt qua để đánh lại.Tiếp theo lựa chọn phụ bản mình muốn đánh và tấn công.

image

Tùy từng phụ bản sẽ có những phần thưởng khác nhau. Có những phụ bản khi đánh thành công sẽ nhận thưởng trang bị hoặc võ tướng.

image

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ vượt phụ bản với số sao nhất định sẽ được nhiều phần quà hấp dẫn như vàng, bạc, quân công, quân uy...

image

B. Phụ bản Tổ đội

Ở giao diện Phụ bản, người chơi chọn chức năng Tổ đội, sau khi lựa chọn Phụ bản muốn tấn công, người chơi thiết lập các yêu cầu cho tổ đội như giới hạn cấp độ, Quốc gia, server... và Tạo đội.

image

Tổ đội từ 2 người trở lên có thể bắt đầu khiêu chiến phụ bản. Giới hạn 1 đội là 8 người. Khiêu chiến thắng lợi sẽ nhận phần thưởng tương ứng với Phụ bản.

image

Những người chơi khác muốn tham gia Tổ đội có thể xin gia nhập bằng cách trực tiếp vào giao diện Phụ bản/ Tổ đội; hoặc gián tiếp qua thông báo mời ở Kênh chat thế giới từ Người lập Tổ đội.

image

C. Phụ bản Tinh Anh

Ở giao diện Phụ bản/ Tinh Anh, người chơi lựa chọn Phụ bản phù hợp và tiến hành tấn công. Khiêu chiến thành công sẽ có cơ hội nhận được Quặng vật Tinh hoa, dùng để khảm chiến hồn cho trang bị. Lần đầu vượt qua chắc chắn được Quặng vật Tinh hoa đồng thời mở khóa phụ bản Tinh anh tiếp theo.

image

Tags: