Các bước tham gia

Hướng dẫn đổi Avatar

Quay lại

Người chơi có thể thay đổi Avatar tùy ý trong game: Đầu tiên chọn vào avatar

image

Người chơi có thể lựa chọn những mẫu Avatar có sẵn hoặc có thể tự tải lên để thay thế: Chọn ảnh muốn tải lên để làm Avatar hoặc có thể chọn những mẫu Avatar có sẵn trong danh sách. Sau đó đống ý để lưu lại.

image

Tags: