Các bước tham gia

Thu thập bảo vật

Quay lại

Hướng dẫn kiếm Bảo vật

Trong Vua Tam Quốc, Bảo vật là các vật phẩm có tác dụng gia tăng chỉ số Công hoặc Thủ cho võ tướng. Ngoại trừ võ tướng phái Chiến Cổ có thể mang tối đa 3 bảo vật thì những võ tướng thuộc các phái khác chỉ được phép mang 2 bảo vật.

Đúng như tên gọi, Bảo vật trong Vua Tam Quốc thực sự là những vật phẩm quý hiếm, rất khó kiếm, vì vậy, bảo vật gia tăng rất nhiều chỉ số cho võ tướng.

image

Có thể kiếm Bảo vật bằng các cách sau:

A. Nạp Vip nhận quà

  • Người chơi đạt Vip 11 sẽ nhận được duy nhất 1 Bảo vật gia tăng thuộc tính công phép là Hỏa Cầm Phiến.

image

B. Xích Bích chiến

  • Khiêu chiến thành công các ải trong Xích Bích chiến sẽ có cơ hội nhận được bảo vật tương ứng với ải vượt qua. Các ải trong Xích Bích chiến dù là ải đầu tiên cũng có độ khó rất cao, yêu cầu người chơi phải đầu tư và trang bị cho võ tướng của mình rất nhiều. Các bảo vật là phần thưởng trong Xích Bích chiến gia tăng chỉ số Tấn công cho võ tướng.

image

C. Quan độ chiến

  • Tương tự như Xích Bích Chiến, khi người chơi khiêu chiến thành công các ải trong Quan Độ chiến, cũng đều có cơ hội nhận được những Bảo vật tăng chỉ số phòng thủ. Đây đều là các ải có độ khó rất cao, yêu cầu võ tướng được nâng cấp và trang bị rất khỏe mới có thể chinh phục thành công.

image

Tags: