Các bước tham gia

Thu thập Quân uy

Quay lại

Hướng dẫn kiếm điểm Quân Uy

Điểm Quân uy trong Vua Tam Quốc dùng để mở võ tướng trong Shop/ Đổi võ hồn và mở khóa Tú nữ trong Hậu cung.Điểm Quân uy nhận được từ các hoạt động sẽ tự động tăng cấp độ Chức tước của người chơi. Cấp độ Chức tước càng cao, càng mở được những võ tướng và Tú nữ có chỉ số cao.

image

Có thể kiếm Quân uy trong Vua Tam Quốc bằng những cách sau:

A. Lôi đài/ Quần Anh Hội

  • Người chơi khiêu chiến Lôi đài hàng ngày để gia tăng thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng Quần Anh Hội mỗi năm. Thứ hạng càng cao, điểm Quân uy nhận được càng nhiều. Top 1 lôi đài nhận được 7500 Uy.

image

B. Tranh Bá/ Báo động chiến tranh

  • Trong giao diện Tranh Bá, chọn chức năng Báo động chiến tranh, người chơi có thể lựa chọn đối thủ để đánh kiếm Quân uy, tùy vào từng đối thủ lựa chọn khiêu chiến thành công, người chơi có thể nhận được Quân uy khác nhau. Cấp độ càng cao, khiêu chiến thành công càng nhận được nhiều Quân uy.
  • Chú ý: Mỗi lần khiêu chiến tốn 1 Quân lệnh.

image

C. Shop thần bí

  • Trong giao diện Shop, chọn chức năng Thần bí, hàng ngày người chơi có thể dùng 100 vàng mua 1600 Quân uy. Giới hạn mỗi ngày mua 1 lần.

image

D Nạp vip

  • Mỗi khi nạp vàng lên cấp độ Vip, người chơi sẽ nhận được quà tương ứng với cấp Vip, trong những phần quà mà người chơi nhận được, có thể có gói quà Quân uy

image

Tags: