Các bước tham gia

Thu thập quân công

Quay lại

Hướng dẫn kiếm Quân công

Điểm Quân công trong Vua Tam Quốc dùng để nâng cấp (cường hóa) võ tướng, có thể kiếm được chủ yếu bằng những cách sau đây:

A. Phụ bản

  • Đây là tính năng chủ yếu để kiếm điểm quân công trong game Vua Tam Quốc. Cứ mỗi lượt khiêu chiến phụ bản thành công, tùy thuộc vào cấp độ phụ bản mà lượng quân công nhận được cũng khác nhau

image

B. Mở rương.

  • Khi mở rương bằng vàng, ngẫu nhiên cũng có thể nhận được Quân công.

image

C. Shop thần bí

  • Trong giao diện Shop, chọn chức năng Thần bí, người chơi có thể dùng 100 vàng mua 2760 quân công. Giới hạn mỗi ngày mua 1 lần.

image

Tags: