Các bước tham gia

Tìm kiếm trang bị

Quay lại

Hướng dẫn kiếm Trang bị

Cũng như bất kỳ tựa game nào, Vua Tam Quốc có hệ thống Trang bị rất đa dạng. Các trang bị tăng rất nhiều chỉ số cho võ tướng. Ngoài việc tăng thêm thuộc tính, một số trang bị có thể nằm trong mục duyên phận của võ tướng. Khi võ tướng mặc trang bị sẽ kích hoạt duyên phận tăng thêm thuộc tính ẩn.

Những cách chủ yếu kiếm trang bị trong Vua Tam Quốc:

A. Phụ Bản

  • Ở những phụ bản thường nhất định, khi khiêu chiến thành công, người chơi sẽ có xác suất nhận được Trang bị. Phụ bản càng mạnh, phẩm chất trang bị càng tăng.
  • Phụ bản tổ đội: Người chơi tham gia Phụ bản tổ đội cùng những người chơi khác, nếu khiêu chiến thành công sẽ nhận được những trang bị tương ứng với phụ bản. Phụ bản càng mạnh, phần thưởng là trang bị có phẩm chất càng cao.
  • Ngoài ra, khi đạt đủ số sao quy định ở những phụ bản cấp cao, người chơi cũng có thể nhận được các trang bị từ rương phụ bản.

image

B. Nạp thẻ nhận quà Vip

  • Khi người chơi đạt được cấp Vip nhất định sẽ nhận được các phần quà tương ứng với cấp Vip. Đây là cách dễ dàng nhất để đạt được những trang bị mạnh, giúp cho quá trình trải nghiệm Vua Tam Quốc dễ dàng hơn.

image

C. Mở rương

  • Đây là một trong những chức năng chính để kiếm trang bị trong Vua Tam Quốc. Người chơi vào giao diện Shop có thể mở rương đồng hoặc rương vàng để nhận ngẫu nhiên trang bị hoàn chỉnh hoặc các mảnh trang bị.

image

D. Đoạt bảo

  • Khi có những mảnh trang bị chưa hoàn chỉnh, người chơi có thể sử dụng chức năng đoạt bảo để chiếm đoạt những mảnh trang bị mình còn thiếu từ người chơi khác, hoặc từ NPC. Lưu ý: chức năng đoạt bảo chỉ có thể đoạt được mảnh phù.

image

E. Thí luyện Xích Bích chiến/ Quan Độ chiến

  • Đây là 2 tính năng giúp người chơi nhận được các loại Bảo vật phong phú - Những vật phẩm không thể thiếu để tạo thành một bộ trang bị hoàn chỉnh (Chí tiết xem hướng dẫn Kiếm Bảo vật).

image

Tags: