Các bước tham gia

Thu thập võ hồn - Đổi võ tướng

Quay lại

Hướng dẫn kiếm Võ hồn và đổi Võ tướng

Võ hồn trong Vua Tam Quốc dùng để đổi Võ tướng ở giao diện Shop/ Võ hồn.

  • Cách kiếm võ hồn chủ yếu là mở rương, 1 ngày người chơi sẽ có 5 lần mở rương đồng miễn phí, và sau 61h sẽ được 1 lần mở rương vàng. Mỗi lần mở rương đồng nhận được 2 võ hồn, mở rương vàng nhận được 20 võ hồn.

  • Ngoài ra, người chơi cũng có thể sử dụng bạc mở rương đồng, và dùng vàng mở rương vàng để kiếm thêm võ hồn.

image

  • Đổi Võ tướng 4 sao cần 500 võ hồn; võ tướng 5 sao cần 1000 võ hồn; võ tướng 6 sao cần 5000 võ hồn.

image

  • Chú ý: Võ hồn kiếm rất khó khăn và tốn kém, nên phải xác định thật rõ đội hình muốn xây dựng rồi hãy đổi võ tướng bằng võ hồn để hạn chế lãng phí.
Tags: