Các bước tham gia

Chức năng Quân đoàn

Quay lại

Tính năng quân đoàn trong Vua Tam Quốc:

Người chơi tiến hành tạo và gia nhập quân đoàn để có thể tham gia đoàn chiến, tham gia quân đoàn có nhiều ưu đãi cho người chơi. image

Người chơi tiến hành lựa chọn quân đoàn để gia nhập. image

Ngoài việc xin gia nhập quần đoàn người chơi cũng có thể tự tạo quân đoàn và do mình làm chủ:

Nhập tên quân đoàn và thông điệp của quân đoàn: image

Quân đoàn khi được khởi tạo: image

Công nghệ của quân đoàn: Người chơi tham gia góp bạc để tăng cấp Công nghệ Quân đoàn. Cấp độ công nghệ càng cao người chơi tham gia quân đoàn càng nhiều lợi ích. image

Tính năng tăng cấp Quân huy cho quân đoàn. Cấp Quân huy càng cao sức chứa thành viên trong quân đoàn càng nhiều. image

Hoạt động quân đoàn:

Trong chức năng này có các mục cây quân đoàn, báo danh công thành chiến và thí luyện anh hùng. image

Chức năng cây quân đoàn: các thành viên trong quân đoàn có nhiệm vụ tưới cây và diệt sâu bọ cho cây quân đoàn. Nếu không điểm trưởng thành của cây quân đoàn sẽ giảm dẫn đến phần thưởng nhận sẽ ít. image

Chức năng tiếp theo là báo danh quân đoàn công thành chiến. Công thành chiến là hoạt động chủ yếu của quân đoàn giúp liên kết các thành viên lại với nhau. Mọi người trong quân đoàn có chiến thuật hợp lý để có thể tấn công chiến thắng quân đoàn khác. Hoạt động công thành chiến giúp quân đoàn chiếm thành. Thành chiếm được càng nhiều càng tăng số lượng bạc nhận được cho người chơi. image

Hoạt động thí luyện anh hùng sẽ do mỗi đoàn chủ mở vào mùa thu hàng năm. Các thành viên tham gia đoàn chiến sẽ nhận được tài nguyên và quân tư. Quân tư dùng mua đồ trong shop quân đoàn. Quân tư càng nhiều càng mua được vật phẩm giá trị. image

Shop quân đoàn: Người chơi càng cống hiến cho quân đoàn sẽ càng được nhiều quân tư, quân tư dùng đổi võ tướng và đồ trong shop quân đoàn. Khi quân đoàn tăng cấp sẽ mở càng nhiều vật phẩm thú vị. Người chơi có thể mua các mảnh ghép từ đó ghép thành vật phẩm hoặc tướng giá trị. image

Chức năng xem quân đoàn từng quốc gia, giúp người chơi biết được quân đoàn nào của quốc gia nào là mạnh. image

Tags: