Các bước tham gia

Hướng dẫn sử dụng Shop Uy

Quay lại

Giới thiệu tính năng mới Shop điểm uy

Quý vị Chúa công thân mến, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Chúa công cách kiểm điểm Uy và sử dụng điểm Uy này:

Đầu tiên Chúa công vào phần Tranh Bá:

Sau đó lựa chọn mục Báo Động:

Sau đó Chúa công tiến hành lựa chọn 1 trong 2 quốc gia con lại để tấn công người chơi khác:

Sau khi lựa chọn quốc gia xong sẽ tiến hành lựa chọn người chơi khác để tấn công: 

Khi tấn công chiến thắng sẽ nhận được điểm Uy:

Sau khi nhận được điểm này Chúa công có thể dùng để mua các nhu yếu phẩm khác trong Shop Uy:

Càng nhiều điểm càng đổi được nhiều vật phẩm giá trị.

 

Tags: