Các bước tham gia

Nhiệm vụ hàng ngày

Quay lại

Tính năng nhiệm vụ ngày của Vua Tam Quốc:

Nhiệm vụ được chia làm 2 mục đó là nhiệm vụ chính và nhiệm vụ sôi nổi.

image

Nhiệm vụ chính: Người chơi tiến hành hoàn thành nhiệm vụ chính để nhận vàng hoặc bạc. Nhiệm vụ chính đòi hỏi người chơi làm trong nhiều ngày để đạt được phần thưởng hấp dẫn.

image

Nhiệm vụ sôi nổi: sẽ diễn ra hàng ngày và sẽ được làm mới và 5h sáng ngày hôm sau. Nhiệm vụ sôi nổi yêu cầu người chơi hoàn thành đủ 120 điểm sôi nổi sẽ được nhận quà. Để hoàn thành nhiệm vụ người chơi phải thông qua đánh phụ bản, cường hóa đồ hay trưng thu bạc…

image

Tags: