Các bước tham gia

Thí luyện Loạn Thế

Quay lại

Hướng dẫn tính năng Thí luyện Loạn Thế:

Đầu tiên ở giao diện màn hình chính lựa chọn mục Thí Luyện:

Sau đó lựa chọn: Thí luyện Loạn Thế

Tiếp đó ở trong phó bản Chúa công tấn công các NPC theo thứ tự để nhận thưởng:

Nếu Chúa công đã vượt qua có thể dùng chức năng Hoàn mỹ để càn quét phó bản:

Sau khi tấn công phó bản Chúa công nhận được điểm thí luyện, điểm này dùng để đổi đồ trong Shop Thí luyện nhận nguyên liệu cường hóa đồ nhé.

Bên cạnh đó vượt được càng nhiều phụ bản Chúa công càng nhận được nhiều thưởng hấp dẫn:

Tags: