Các bước tham gia

Tính năng: Tách và Tái sinh tướng

Quay lại

Quý vị Chúa công thân mến,

Hôm nay Vua Tam Quốc xin giới thiệu quý vị Chúa công tính năng TáchTái sinh tướng:

Ở màn hình chính lựa chọn chức năng Tách:

Ở đây quý vị Chúa công có thể lựa chọn chức năng tự động thêm tướng để tách hoặc cũng có thể chọn những tướng muốn tách khi ấn vào dấu Cộng (+). Sau đó chọn tướng và Tách.

Khi tách tướng Chúa công sẽ nhận Võ hồn.

Bên cạnh đó còn có chức năng Tái Sinh dùng để phân rã tướng đã thăng cấp trở về thành tướng ban đâu:

Lưu ý: Tướng đã ra trận, đang huấn luyện, đang là phó tướng đều không tái sinh được và không xuất hiện trong danh sách tướng được tái sinh. Tướng nâng cấp +4 trở lên được tái sinh.

Tags: