Tải Game

Sự Kiện Mừng Đại Lễ Quốc Khánh 02/09

31/08/2020

Chuối Sự Kiện Ưu Đãi Mừng Đại Lễ Quóc Khánh 02/09 

1 - Chuỗi quà tặng đăng nhập 7 ngày 

Ngày 1:  Vàng x100. Bạc x100.000, Quan Công x10.000, Quân Lệnh x5, Thăng Cấp Đan x200
Ngày 2:  Vàng x100. Bạc x100.000, Quan Công x10.000, Quân Lệnh x5, Chúc Phúc Đan x10
Ngày 3:  Vàng x150. Bạc x100.000, Quan Công x10.000, Quân Lệnh x5, Thiên Mệnh Đan x10
Ngày 4:  Vàng x150. Bạc x100.000, Quan Công x10.000, Chúc Phúc Đan x10, Đá hồn lv7 x1
Ngày 5:  Vàng x200. Bạc x200.000, Quan Công x20.000, Thiên Mệnh Đan x10, Bảo Vật EXP x1
Ngày 6:  Vàng x300. Bạc x300.000, Quan Công x30.000, Rương tự chọn Mảnh Thú Cam x10
Ngày 7:  Vàng x100. Bạc x100.000, Quan Công x10.000, Rương tự chọn Hồn Tướng Quần x3

2- Đua Top Tài Phú 7 ngày

Thời gian: 00h00p ngày 31/08 đến 23h59p ngày 06/09

- Phần thưởng:

       TOP 1                                                         

Rương t.c Thần Thú Cam*3 or Rương t.c Tướng Quần*3 + Rương t.c Vũ Khi thức tỉnh*1 + Rương t.c Trang Bị hoặc Bảo Vật Đỏ*1 + Chiến Hồn lv15*5 + Đan Chúc Phúc*150 + Thiên Địa Tinh Hoa*5555
TOP    2- 3 

Rương t.c Thần Thú Cam*2 or Rương t.c Tướng Quần *2 + Rương t.c Vũ Khí Thức Tỉnh tự chọn*1 + Chiến Hồn lv15*3 + Đan Chúc Phúc*100 + Thiên Địa Tinh Hoa*3000

TOP 4 - 10

Rương t.c Thần Thú Cam*1 or Rương t.c Tướng Quần *1 + Chiến Hồn lv15*1 + Thiên Địa Tinh Hoa*2000 + Đan Chúc Phúc*80

TOP 11 - 20 Rương t.c Thần Thú Cam*1 + Rương t.c Thần Thú Đỏ*1 + Chiến Hồn lv13*1 + Thiên Địa Tinh Hoa*1000 + Đan Chúc Phúc*60
TOP 21 - 50      Rương t.c Bảo Vật Đỏ hoặc Thần binh lợi khí *1 + Rương t.c Thần Thú Đỏ*1+Chiến Hồn lv12*1 + Thiên Địa Tinh Hoa*500 + Đan Chúc Phúc*30

 

3- Đổi Mỹ Ngọc 

Thời gian: 00h00p ngày 31/08 đến 23h59p ngày 04/09

4- Đua Top Thần Tướng Thời Hạn

Thời gian: 00h00p ngày 03/09 đến 23h59p ngày 06/09

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ